หลักการทำงานของเครื่องปั่นผลไม้แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน รูปแบบไหนเหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุด

หลักการทำงานของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ในแต่ละประเภท เครื่องปั่นผลไม้ ประเภทเคาน์เตอร์หรือแบบตั้งโต๊ะ เครื่องปั่นผลไม้ประเภทเคาน์เตอร์เป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคนิยมซื้อใช้กันมากที่สุดกว่าประเภทอื่น สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้กันภายในครัวเรือน หรือบางคนนำไปใช้ประกอบธุรกิจของตัวเองก็ได้ เป็นเครื่องปั่นผลไม้ที่ใช้ใบมีดในการปั่น, บด, สับวัตถุดิบให้ละเอียด โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันอยู่หลายส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้